logo

Renovatiesloop schoolgebouw St Aloysius College - Hilversum

Omschrijving / werkzaamheden:
- Slopen van alle afwerkingen tot op constructie;
- Slopen verdieping, gewelven, vloeren;
- Leegslopen natte ruimtes;
- Slopen alle rookkanalen;
- Aanbrengen diversen muursparingen door het gebouw;
- Slopen van alle installaties;
- Behoud monumentale objecten.

17156