logo

Utrecht - Sloopwerk en Renovatie van Schoolgebouw

Werkzaamheden:
- Sanering Asbest
- Slopen van de muren
- Diversen grote constructieve sparingen maken op meerdere verdiepingen

16124renovatie_school (830K)