logo

Amsterdam IJburg - Woningbouw

Werkzaamheden:
- Ontgraven en aanvullen fundering;
- Hakken van funderings-boorpalen.

woningbouw