logo aannemingsbedrijf SGWbouw BV
--
1 / 13
pic1
2 / 13
overzicht2
3 / 13
overzicht3
4 / 13
overzicht4
5 / 13
overzicht5
6 / 13
overzicht6
7 / 13
overzicht7
8 / 13
overzicht8
9 / 13
overzicht9
10 / 13
overzicht10
11 / 13
overzicht11
12 / 13
overzicht12
13 / 13
overzicht13

Over ons

Aannemingsbedrijf SGWbouw B.V. is een gespecialiseerd aannemingsbedrijf met een breed dienstenpakket binnen de Sloop-, Grond- en Wegenbouw en Funderingsherstel.

Wij staan voor betrouwbaarheid, kwaliteit en een flexibele instelling en kunnen kleine en grote
werken uitvoeren voor particulieren, bouwkundige aannemers, lokale overheid, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.

Type werkzaamheden

Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring met diverse werkzaamheden binnen de sloop,
grond, weg en waterbouw van kleine werken tot grote binnenstedelijke projecten voor
bouw, utiliteit en civiele techniek.

Voor de uitvoering van asbest-, bodemsanering, groenvoorziening en civieltechnische
ontwerpen hebben wij vaste samenwerkingsverbanden.
Wij kunnen u onderstaande diensten aanbieden:

Sloopwerk

Grondwerk

Wegenbouw

MutatiewoningenGrondsaneringenSierbestrating
RenovatiesloopKelderbouwStraatwerk parkeerterreinen
FunderingsherstelBouwkuipenStraatwerk woonwijken
TotaalsloopBouwrijp maken bouwlocatiesTuinbestrating
AsbestverwijderingRioolsystemenAsfaltverharding
WegfunderingenBetonverharding
TuinaanlegHalfverharding

Werkgebied

Veel van onze werkzaamheden worden uitgevoerd in de regio's Amersfoort, Utrecht, Amsterdam, Almere en het Gooi. Kijk voor meer informatie op Projecten

Wilt u meer weten over ons dienstenaanbod? Bel ons op 085 - 4000467

Contact